مقالات

ماه‌های سال همراه با ریشه‌های باستانی

ماه‌های سال همراه با ریشه‌های باستانی

پارسی باستان

پارسی پهلوی

پارسی دری

ادوکن ئیش

فروشی (farvashi)

فروردین

تورواهر

ارت ویهیشت

(Arta ashishta)

اردیبهشت

تائیگر چیش

هورواتات (Haurvatat)

خرداد

گرم پد

تیشتر (Tishtr)

تیر

گمنام

امرتات  (Ameretat)

مرداد

گمنام

خشتر ویری (Shathravairya)

شهریور

باگ یادائیش

میترا (Mithra)

مهر

ور کزن

آناهیتا (Anahita)

آبان

آتری یادیی

اترا (Atra)

آذر

انامک

دادار (Dadar)

دی

گمنام

وهومن (Vahuman)

بهمن

وی یخن

سپندمذ یا سپنمد

(Spandmad)

اسفند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *